NUMISMATISCHE KRING GRONINGEN

Historie van de Numismatische Kring Groningen

Op 3 november 1951 werd de Numismatische Kring Groningen opgericht. Veertien leden telde de Kring en
voorzitter werd de heer B. van Hasselt (Groningen). Vijftig jaar later is de geschiedenis van deze
vereniging uitvoerig beschreven en geïllustreerd in de uitgave “De dans om het geld: 50 jaar Numismatische
Kring Groningen (1951-2001)”. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de secretaris.  . 

In 1970 zou de heer J.C. van der Wis tot aan 2005 de vierde voorzitter van de Kring zijn.  In deze periode heeft
de Kring diverse vergaderlocaties in Groningen gekend. In 2005 is de Kring van Groningen naar Haren verhuisd.

Tijdens drie jubilea zijn herdenkingspenningen geslagen. Deze symboliseren de verbondenheid met Groningen
en natuurlijk de hobby en interessegebieden van onze leden.

 

Herdenkingspenningen Numismatische Kring Groningen

Penning 10 jaar Numismatische Kring Groningen (1961), H.J. Meijer, F. Hazekamp, ø 95 mm (brons)
Penning 25 jaar Numismatische Kring Groningen (1976), L. Ratkai, ø 33 mm (brons)
Penning 50 jaar Numismatische Kring Groningen (2001), C. Klein, ø 60 mm (brons)