NUMISMATISCHE KRING GRONINGEN

In 1951 kwamen veertien munten- en penningverzamelaars uit de drie noordelijke provincies bijeen om
een vereniging op te richten. Samen verzamelen en kennis verkrijgen over de verzameling was het uitgangspunt.
Als naam werd gekozen voor Numismatische Kring Groningen. Hoewel “numismatisch” en “numismatiek” afgeleid
is van het Latijnse numus (=munt) is het een verzamelnaam voor munten, penningen en de studie die zich
daarmee bezig houdt. Inmiddels zijn er in Fryslân twee en in Drenthe één nieuwe kring opgericht waarmee het
werkgebied van de NKG zich nu beperkt tot Groningen en Noord-Drenthe.

 

Locatie Kringavonden: Gorechthuis
Hortuslaan 1, 9751 BE Haren, tel.: 050 – 370855